Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

La sentència reconeix que els municipis demandants tenen dret a percebre 1.300 euros per alumne en relació als cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.
La sentència reconeix que els municipis demandants tenen dret a percebre 1.300 euros per alumne en relació als cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.

El TSJC dóna la raó a l’Ajuntament en un contenciós amb la Generalitat pel finançament de les escoles bressol municipals

Dilluns 15 de gener de 2018

La sentència, que afecta 25 ajuntaments més, estableix que el municipi té dret a percebre 184.450 euros entre els cursos 2012-2013 i 2014-2015

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a 26 ajuntaments catalans, incloent el de Castellar del Vallès, que van interposar un recurs contenciós-administratiu per exigir a la Generalitat que complís amb l’obligació de finançar les escoles bressol públiques. La sentència, que es va notificar divendres passat, reconeix que els municipis demandants tenen dret a percebre un import de 1.300 euros per alumne en relació als cursos escolars 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.

En aquests cursos, el Departament d’Ensenyament no va finançar el funcionament de les escoles bressol de titularitat municipal, però en el cas de la província de Barcelona la Diputació va implantar un programa de finançament en substitució de la Generalitat.  La quantia de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en aquests tres cursos va ser de 875 euros per alumne.

Així, desprès de la sentència, l’Ajuntament de Castellar del Vallès té dret a percebre la diferència respecte dels 1.300,00 euros per alumne (és a dir, 425,00 euros per alumne).  A la vista del nombre total d’alumnes certificat en aquests tres cursos escolars a efectes de la subvenció atorgada per la Diputació, la quantitat que ha de percebre l’Ajuntament de Castellar del Vallès és de 184.450 euros. Aquest import es distribueix de la següent manera: 63.325 euros corresponents al curs 2012-2013; 59.500 euros, al curs 2013-2014; i 61.625 euros, al curs 2014-2015.

Segons l’alcalde, Ignasi Giménez, “en uns moments difícils, i en un context de crisi econòmica, l’Ajuntament va fer una aposta per mantenir les escoles bressol municipals, un servei que considerem bàsic”. I afegeix: “la sentència fa justícia, ja que no podia ser que la Generalitat no aportés cap cèntim d’euro al funcionament dels centres, tot i que existia un compromís fixat legalment”.

La sentència, que no és ferma, arriba després que 26 ajuntaments interposessin un recurs contenciós-administratiu ja que el Departament d’Ensenyament no havia atès un requeriment previ d’aquests municipis presentat el juliol de 2014. En aquest document es demanava a la Generalitat que donés compliment a l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, i iniciés el procediment per a la formalització dels convenis interadministratius per al sosteniment del funcionament dels centres d’educació infantil de primer cicle de titularitat municipal corresponents als cursos escolars posteriors al curs 2011/2012.

Ara, la Generalitat pot presentar recurs de cassació a la sentència dictada pel TSJC.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40