Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

La professional que ha dut a terme el programa "A prop", a l'esquerra de la imatge, en una de les visites.
La professional que ha dut a terme el programa "A prop", a l'esquerra de la imatge, en una de les visites.

400 persones participen d’un estudi per conèixer la situació de la població major de 80 anys que no utilitza els serveis socials

Dijous 24 de gener de 2019

El programa “A prop”, impulsat per l’Ajuntament i el Consell Comarcal ha consistit en visites domiciliàries per part d’una professional

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Occidental van dur a terme durant l’any 2018 el programa “A prop”, una iniciativa que ha tingut per objectiu conèixer la situació de les persones majors de 80 anys que no són usuaris habituals dels Serveis Socials Municipals. L’estudi s’ha realitzat mitjançant la programació de visites domiciliàries a unes 400 persones, una mostra que equival aproximadament la meitat del públic objectiu i una tercera part de totes les persones majors de 80 anys empadronades a Castellar.

Els objectius d’aquesta iniciativa han estat, en primer lloc, detectar situacions de vulnerabilitat que necessitin atenció social urgent per tal de derivar-les als Serveis Socials; les entrevistes també han permès conèixer necessitats no cobertes de persones d’aquesta franja d’edat; i finalment divulgar informació sobre els recursos, serveis i ajuts existents per a la població major de 80 anys.

Segons el regidor de Serveis Socials i Salut, Joan Creus,“els resultats ens indiquen que els equips dels Serveis Socials Municipals i l’Àrea Bàsica de Salut ja tenen molt ben detectades les persones d’aquesta franja d’edat amb necessitats sociosanitàries específiques”. I és que la població que no utilitza aquests serveis “ja presenta una situació òptima” respecte temes com l’estructura familiar i la xarxa de relacions, la salut, les activitats de la vida diària, els ingressos, l’habitatge, l’ús del transport públic o el coneixement i ús de recursos d’atenció social i d’oci i temps lliure.

Així, entre les dades més destacables, cal remarcar que només un 19% dels enquestats té percepció de solitud. La majoria, l’altre 81%, afirma comptar amb una xarxa de relacions extensa, ja sigui de familiars propers, veïns o amics amb qui mantenen contacte habitualment. Les persones que viuen en parella temen afrontar el moment en què falti un dels dos, mentre que les que viuen soles tenen més accentuat el sentiment de solitud, tot i que l’intenten reduir amb les activitats de la vida diària. En aquest sentit, s’ha proposat a les persones que se senten soles la realització d’activitats d’oci o accedir al Programa de Voluntariat per a la Gent Gran que impulsa Creu Roja.

En l’àmbit de la salut, cal destacar que un 70% de les persones enquestades afirma poder accedir als serveis mèdics de forma autònoma i independent, mentre que les que no poden fer-ho (30%) hi acudeixen majoritàriament acompanyades d’algun familiar.

Pel que fa a les activitats de la vida diària, també un 70% de la mostra diu que no necessita ajuda per dur-les a terme. Les demandes de suport més sol·licitades pel 30% restant són la neteja de la llar (21%) i per anar a comprar (21%), seguit dels acompanyaments per gestions diverses (18%) i l’ajut per cuinar (16%). Cal tenir en compte que les persones amb dependència d’aquesta franja d’edat no han estat entrevistats ja que són atesos pels serveis socials i sanitaris.

D’altra banda, un 44% afirma tenir una situació econòmica molt ajustada. De fet, el 54% de la mostra diu que els seus ingressos són d’entre 600 i 1.000 euros al mes, mentre que només un 11% diu que o bé no tenen ingressos (4%) o bé estan per sota dels 600 euros (7%). Val a dir també que un 10% de les persones d’aquesta franja d’edat té al seu càrrec una altra persona.

La gran majoria de les persones enquestades, un 88%, viu en un habitatge de propietat, mentre que les persones que viuen de lloguer, un 9%, compten amb un arrendament antic i econòmic. Cal destacar, però, que un 66% dels habitatges presenten algun tipus de barrera arquitectònica, especialment a l’interior de la casa (69%), però també a l’accés (31%).

Respecte la resta de dades, cal remarcar que el 53% de la mostra no coneix els Serveis Socials Bàsics, un 32% du a terme activitats d’envelliment actiu (majoritàriament les que es fan als casals de gent gran organitzats des de la Regidoria de Programes Socials i/o des de l’associació de gent gran), i un 37% utilitza el transport públic. Els usuaris del servei coneixen la targeta V1 Rosa, i bàsicament la utilitzen per poder arribar al Parc Taulí.

Els serveis d’ajut a domicili i de teleassistència, puntals de les persones que necessiten suport

L’atenció a les persones grans o en situació de dependència es fonamenta al municipi en dos recursos assistencials. D’una banda, el Servei d’Ajut a Domicili (SAD) va atendre l’any passat un total de 148 persones. Segons dades dels Serveis Socials Municipals, 98 d’aquestes usuàries són majors de 65 anys i, d’aquestes, 42, són majors de 80 anys.

El número d’hores anuals de prestació d’aquest servei, adreçat a persones que pateixen algun tipus de limitació en la seva autonomia personal, ha augmentat significativament: de 13.724 hores el 2016 a 20.572 hores el 2017 i a 21.234 hores el 2018.

Les tasques que realitzen els professionals d’aquest servei són un conjunt d’accions que es fan bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones amb dificultats de desenvolupament o integració social o manca d’autonomia.

La despesa anual del municipi en el Servei d’Atenció a Domicili ascendirà el 2018 a 351.000 euros.

D’altra banda, 500 persones majors de 65 anys van gaudir l’any 2018 del Servei Local de Teleassistència. Les persones beneficiàries d’aquest servei són ateses davant de situacions de crisi, caigudes, emergències sanitàries o de l’habitatge. Així, poden contactar de forma immediata amb un centre d’atenció mitjançant un terminal de teleassistència instal·lat al domicili i un penjoll que porta posat l’usuari sense la necessitat de trucar per telèfon.

L’any passat, 378 dones i 122 homes de Castellar del Vallès van ser usuàries d’aquest servei, el que suposa un 12,56% de cobertura del servei a les persones majors de 65 anys, xifra molt similar als anys anteriors. Cal dir, però, que més de la meitat dels usuaris supera els 85 anys. A més, també la meitat dels usuaris (50,6%) viuen sols, més d’una tercera part (38,2%) viu només amb una persona, i l’11% restant conviu amb més d’una persona.

A Castellar, el servei va gestionar durant el 2018 un total de 19.051 trucades i 370 situacions d’emergència a Castellar del Vallès.

Un 5% de la població total

Segons dades del Padró Municipal d’Habitants, Castellar del Vallès compta en l’actualitat amb un total de 1.204 habitants majors de 80 anys, el que suposa un 5% de la població total. D’aquest nombre, un 65% són dones i un 35% són homes. 296 persones d’aquesta franja d’edat viuen soles (25%), 572 ho fan en parella (48%), mentre que la resta, 336, viuen en unitats familiars de més de 2 persones o en residències de gent gran (28%).

El regidor Joan Creus afirma que les conclusions del programa “A Prop”, juntament amb les dades que es disposen de persones que són usuàries dels serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència, “són molt importants, ja que ens ajuden a preparar noves actuacions municipals i a millorar els serveis que s’ofereixen i que poden beneficiar les persones grans del municipi”.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40