Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge d'un moment de la sessió plenària del mes de gener del 2019.
Imatge d'un moment de la sessió plenària del mes de gener del 2019.

Acords del Ple ordinari del 29 de gener de 2019

Dijous 31 de gener de 2019

Presa de possessió de la regidora Marta Garro Gavilán

El Ple va començar amb la presa de possessió de la regidora de Decidim Castellar, Marta Garro Gavilán, en substitució de Bet Tena Blanch, que va renunciar al càrrec en el Ple del mes de desembre.

Val a dir que el Ple va comptar amb les absències dels regidors de Som de Castellar – PSC, Dani Pérez, i d'ERC, Josep M Calaf, que van excusar l’assistència.

Actes pendents d'aprovar

El Ple va aprovar per unanimitat l'acta corresponent a la sessió ordinària del Ple del passat 18 de desembre de 2018.

Informe al Ple del compliment de l’article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local

El Ple va donar compte del compliment, en el quart trimestre de 2018, del que es preveu a l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local, en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal eventual i a l'assignació funcional de les persones ocupants. En l'actualitat, l'Ajuntament compta amb un lloc de treball reservat a personal eventual que està assignat a serveis generals.

Aprovació de retribucions del personal al servei de l'Ajuntament 2019

El Ple va aprovar per unanimitat un increment de les retribucions del personal funcionari i laboral al servei de l'Ajuntament del 2,25% respecte de les vigents. L’acord estableix les quanties dels diferents conceptes retributius a percebre durant l’any 2019 pels treballadors.

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2019 del pressupost de l'ajuntament

El Ple va aprovar inicialment per unanimitat la modificació de crèdit número 1/2019 del pressupost de l'Ajuntament amb l'objectiu de crear un programa de suport a l'escolarització d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. L’import destinat a aquest concepte és de 30.000 euros.

Aprovar establir i implementar de forma definitiva el sistema de vídeo acta per gravació de sessions del Ple municipal

El Ple va aprovar per unanimitat establir i implementar de forma definitiva el sistema de vídeo per a la gravació i enregistrament de les sessions del Ple municipal mitjançant fitxer i document electrònic de l'ordre del dia i els acords finalment aprovats. Totes les actes de Ple, així com les de Junta de Govern Local, posteriors a l'1 de gener de 2018 es poden consultar al portal actes.castellarvalles.cat. Les anteriors estan disponibles a l’apartat d’Acords municipals de la Seu Electrònica del web municipal.

Acceptar la delegació de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall per convocar, licitar i adjudicar el contracte de serveis per al manteniment i reposició de l'enllumenat

El Ple va aprovar per unanimitat la delegació de competències del consistori de Sant Llorenç Savall en favor de l'Ajuntament de Castellar del Vallès per convocar, licitar i adjudicar el contracte de servei per al manteniment i reposició de l'enllumenat públic. Per tal de formalitzar l’acord, ambdues corporacions signaran un conveni que materialitzarà i concretarà la delegació.

Verificació del text refós de la modificació puntual II del POUM

El Ple va aprovar verificar el text refós de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Castellar del Vallès número II que incorpora unes prescripcions de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona que daten del 13 de desembre de 2018. L'acord es va aprovar amb els 13 vots a favor dels regidors de Som de Castellar – PSC i ERC, les 2 abstencions dels regidors del PDeCAT i els 4 vots en contra dels regidors de Decidim Castellar.

Aprovació de les tarifes del servei de taxi per a l'any 2019

L'Ajuntament va aprovar l'increment del 2,5% de les tarifes dels serveis urbans de taxi de Castellar del Vallès, d'acord amb la resta de municipis inclosos en el conveni de coordinació intermunicipal per a l'àrea de prestació conjunta del Vallès Occidental i Oriental. També es va acordar aplicar les tarifes dels serveis interurbans de taxi establertes per la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. L'acord es va prendre amb els 15 vots favorables de Som de Castellar – PSC, ERC i PdECAT i els 4 vots en contra dels regidors de Decidim Castellar.

Moció de suport a les mesures del pacte d'estat contra la violència de gènere

El Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal de Som de Castellar – PSC que acordava reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere “amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista” segons assenyala el text.

La moció també manifesta la repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència i expressa el rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació o menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència masclista. En aquest sentit, rebutja l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció de les dones.

L’acord també compromet a impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei del Dret de les dones a eradicar la violència masclista, en coordinació amb tots els poders públics. A més, també s'insta el Govern de l'Estat espanyol a fer efectiu un Pacte d'Estat en matèria de violència.

Moció per donar suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO

El consistori va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal Som de Castellar – PSC que manifesta el suport de l'Ajuntament a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO. El text també estableix que aquest suport es comuniqui a l’Agrupació Sardanista Amics de Castellar (ASAC) i  a la Confederació Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa.

Moció en contra de la supressió del servei d'oncologia pediàtrica de l'Hospital Taulí en defensa de la sanitat pública

Aquesta moció, presentada pel grup municipal Som de Castellar – PSC, va quedar damunt la taula.

Moció per garantir el pagament directe als subcontractistes

El Ple va desestimar una moció del grup municipal d'ERC que proposava estudiar la possibilitat d'incorporar en els plecs de clàusules administratives dels contractes públics una clàusula que reguli el pagament directe de l'Ajuntament al subcontractistes. L'acord va comptar amb els vots contraris dels 10 regidors de Som de Castellar – PSC i els 9 vots favorables dels regidors d'ERC, Decidim Castellar i PDeCAT.

Moció de rebuig a les detencions arbitràries contra independentistes

El Ple va aprovar una moció del grup municipal d'ERC que manifesta el suport i la solidaritat de l'Ajuntament als alcaldes, periodistes i activistes detinguts “sense mandat judicial” per part dels cossos de seguretat de l'Estat per les seves idees polítiques, així com als electes locals encausats per actuacions relacionades amb el procés sobiranista. El text exigeix “que no es produeixin noves detencions injustificades” i que “cessi la vulneració de drets per la via repressiva”. També es demana que de manera immediata compareguin la delegada del govern de l'Estat a Catalunya i el ministre de l'Interior perquè depurin responsabilitats sobre aquestes detencions. Alhora, manifesta el suport a la denúncia presentada per la Generalitat contra l'actuació dels cossos de seguretat de l'Estat i en defensa dels drets de la ciutadania i l'exercici de les seves llibertats.

L'acord es va aprovar amb els 9 vots a favor dels regidors d'ERC, Decidim Castellar i PDeCAT i les abstencions dels 10 regidors de Som de Castellar – PSC.

Moció dels grups municipals d'ERC i PdeCAT: Proactiva Open Arms

El Ple va aprovar per unanimitat un text que ratifica una moció aprovada pel Ple municipal el passat mes d'abril en què es donava suport a l'ONG Proactiva Openarms. El text exigeix al Ministeri de Foment que posi fi, immediatament, al bloqueig del vaixell Activa Open Arms i en faciliti la seva tasca humanitària. També demana l'alliberament del vaixell Alta Mari, que es troba retingut al port de Pasaia, a Euskadi, per tal que pugui continuar la seva tasca humanitària a la Mediterrània.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40