Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Metodologia

Propostes d'acció

Definició de la missió

Objectiu:

Elaborar una projecció realista de l’escenari i la missió que es desitja per a Castellar del Vallès, a partir de la informació extreta de la fase de diagnosi.

Accions:

  1. Sessió de treball participativa amb els agents del nucli dinamitzador i la comissió permanent.

Definició de les línies estratègiques, els objectius generals i les accions específiques del Pla Estratègic

Objectiu:

Establir els camins, les guies, les rutes i les accions concretes que caldrà dur a terme per assolir l’escenari desitjat i, per tant, la missió del Pla.

Accions:

  1. Jornada participativa de propostes de la comissió ciutadana
  2. Taller de propostes amb representants d’institucions i administracions supramunicipals, membres de la comissió política i membres de la comissió permanent.

Redacció final del Pla Estratègic, retorn, avaluació i implementació de les accions

Aquesta és la fase final d’elaboració del Pla: avaluació, validació, difusió i desplegament.

Objectiu

Fer un retorn dels resultats obtinguts al conjunt d’agents implicats, avaluar totes les accions dutes a terme i els resultats obtinguts, redactar el Pla Estratègic i crear/adaptar l’estructura orgànica necessària per tal d’assegurar el desplegament de les accions.

Accions

  1. Tres sessions de treball grupal amb el nucli dinamitzador i la comissió permanent per definir de forma exhaustiva les actuacions que contindrà el Pla Estratègic (priorització d’actuacions i elaboració de fitxes detallades del desplegament) i per avaluar el procés
  2. Sessió de la comissió ciutadana de presentació i avaluació final del document de treball
  3. Redacció definitiva del Pla Estratègic: Missió, línies estratègiques, objectius, criteris i propostes d’acció
  4. Assessorament per definir les tasques de desplegament, seguiment i avaluació de les accions del Pla. 

Actes celebrats

Dimecres 10 d'octubre de 2018Dijous 27 de setembre de 2018Dijous 20 de setembre de 2018
  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40