Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut

Continguts

Pla Local d'Habitatge 2010-2015

El Pla Local d'Habitatge de Castellar del Vallès és un document tècnic que té com a finalitat definir les polítiques locals d’habitatge per al període 2010-2015 i possibilitar la concertació d’aquestes polítiques entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament.

Continguts
Analític: coneixement de la situació local de l’habitatge
Estratègic: objectius i directrius de la política d’habitatge
Programàtic: actuacions de competència i/o iniciativa municipal

Marc normatiu: Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

Calendari

  • Anàlisi i diagnosi (novembre 2006 – gener 2008)
  • Avanç del Pla (gener de 2008)
  • Sessió informativa (Audiència pública, febrer 2008)
  • Aprovació inicial (Junta de Govern Local, febrer de 2010)
  • Sessió de retorn (Audiència Pública, 25 de febrer de 2010)
  • Exposició pública (febrer – març 2010)
  • Aprovació definitiva per part del Ple (primavera 2010)

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40