Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Escola Municipal de Música

Línea metodològica

Tant pel que fa a la pràctica instrumental com al llenguatge musical es potencia un aprenentatge basat en la participació i l'experimentació. La funció del docent anirà preferentment adreçada a oferir als estudiant els mecanismes adient que els facilitin aquesta acció. L'instrument és, majoritàriament, l'eix de tot el procés d'aprenentatge: al seu voltant , a banda de la classe individual, es potencien la participació en les orquestres, banda o diferents grups instrumentals, i també la música de cambra en les seves diferents modalitats. Amb tot l'eina bàsica de l'aprenentatge instrumental és la classe individual.

Els ensenyaments que s'imparteixen al centre s'adeqüen en el possible a les característiques dels alumnes per raó de l'edat, facultats naturals, etc.... És tindrà cura d'afavorir l'avenç i la millora dels alumnes com a persones i com a músics.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40