Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Salut ambiental

Font dels arbrets
Font dels arbrets

Protocol de protecció sanitària de les fonts naturals

L'abril de 2007 es va redactar el Protocol de protecció sanitària de les fonts naturals en el que es descriu que són els ens locals els organismes competents per efectuar la gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic, entre elles les de les fonts naturals.

També cal fer esment que els consumidors han de rebre informació suficient i oportuna de la qualitat de l'aigua de consum humà, de les situacions d'excepció, de les mesures correctores i preventives, així com de tots els aspectes que afectin l'abastament i que puguin implicar un risc per a la salut de la població. Els objectius del protocol són els següents:

- Conèixer les condicions sanitàries i la qualitat de l'aigua de les fonts naturals.

- Redactar el protocol d'autocontrol i gestió de les aigües de fonts naturals del nostre municipi.

- Fixar les actuacions de vigilància i control que realitza l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

- Informar als usuaris de les fonts de les condicions higièniques i sanitàries de l'aigua.

- Vetllar pel manteniment de l'entorn de les fonts per tal que no alterin la qualitat de les aigües.

L'any 2007 es va signar un conveni amb el Laboratori Municipal de Sabadell, que és el qui realitza l'anàlisi de les fonts naturals.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40