Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Comerç, mercat i consum

Un morrut de la palmera adult
Un morrut de la palmera adult

Morrut de les palmeres

La presència de la plaga del morrut roig que afecta greument a les palmeres s’ha detectat també al terme de Castellar. El morrut es troba de forma generalitzada a tot el Mediterrani i, en concret, a Catalunya des de l’any 2005.

La plaga està provocada per un escarabat, el coleòpter Rhynchophorus ferrugineus, que perfora les fulles de les palmeres fins a provar-les la mort. Aquest escarabat té una elevada capacitat de propagació, ja que pot volar llargues distàncies.

El morrut de les palmeres afecta majoritàriament l’espècie Phoenix Canariensis (palmera canària), encara que també pot afectar altres com les Phoenix, Washingtonia, Trachicarpus, etc.

Tenint en compte que es tracta d’una plaga molt virulenta, per a lluitar contra ella i controlar-la s’han de seguir les directrius que marca el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural dins el Pla d’Acció contra la plaga del morrut. A continuació detallem les actuacions que han de fer els propietaris de palmeres canàries en les seves propietats:

  • La poda de les palmeres del gènere Phoenix (canàries i datileres) s’efectuarà únicament entre els mesos de novembre i febrer.
  • Els tractaments químics preventius s’han de realitzar segons el protocol establert pel Departament a la seva pàgina web: http://www.gencat.cat/ (Sanitat Vegetal).
  • En cas d’afectació d’una palmera, s’ha de procedir a la seva tala en breu, segons el Protocol establert pel Departament. Per a la detecció de la plaga s’ha d’inspeccionar la base de les fulles de la palmera i observar la presència de forats. Si la infestació està avançada s’observarà el doblegament general de les fulles de la capçada.

La realització d’aquestes mesures és no només en benefici del propietari, que garanteix així la permanència del seu exemplar, sinó que també és d’utilitat pública, ja que col·labora a evitar la propagació d’altres exemplars.

Entre les funcions de l’Ajuntament, es troba la de controlar, censar i informar el Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de tots els casos de palmeres afectades que es detectin.

Per a més informació, el veïnat de Castellar es pot posar en contacte amb els serveis tècnics municipals de Via Pública de l’Ajuntament.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40