Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Comerç, mercat i consum

Gas
Gas

Recomanacions a les persones usuàries del gas butà i del gas natural

Davant les consultes i reclamacions dels usuaris i usuàries sore la revisió de les instal·lacions de gas, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Castellar del Vallès i la Diputació de Barcelona volen donar algunes recomanacions:

Tingueu cura de les revisions del gas:

 • Desconfieu de les visites inesperades d'empreses instal·ladores de gas que vénen al vostre domicili per realitzar la revisió del gas butà o del gas natural, si no heu sol·licitat expressament i prèviament el seu servei o no han estat notificades per les empreses corresponents.
 • Sol·liciteu sempre el carnet oficial professional. Demaneu que s'acreditin com a instal·ladors de gas autoritzats per la Generalitat de Catalunya.
 • No us sentiu pressionats, reflexioneu i no us precipiteu i, davant el dubte, si us ofereixen la revisió del gas natural, consulteu amb la vostra empresa subministradora, ja que només aquesta és la que ha de fer el control de seguretat de les instal·lacions i aparells.
 • Si us ofereixen la revisió del gas butà i no és una empresa de confiança que vosaltres heu contractat prèviament, no obriu la porta de casa vostra.

Pel que fa al gas butà i la revisió periòdica, sapigueu que:

 • La revisió periòdica de les instal·lacions fixes de gas butà s'ha de fer cada 5 anys.
 • La persona titular és qui ha de sol·licitar a una empresa instal·ladora de gas de confiança la revisió reglamentària. Si no coneixeu cap empresa instal·ladora de gas, sol·liciteu informació als gremis d'instal·ladors (Ferca).
 • Heu de tenir cura de la realització de la revisió periòdica per part d'un instal·lador autoritzat, demaneu-li pressupost detallat i complet abans de la realització del servei. Les empreses han de tenir a disposició dels clients, redactada almenys en català, la tarifa de preus dels materials, de la mà d'obra, dels transports i/o desplaçaments i qualsevol altre servei ofert.
 • Compareu preus.
 • El tub flexible s'ha de canviar quan caduca i el regulador quan s'ha fet malbé; aquests dos elements estan exclosos de la revisió.
 • Una estufa de butà o una cuina mòbil amb una sola bombona connectada per un tub flexible no necessiten passar la revisió periòdica. Ara bé, la persona titular o usuària ha de tenir en bon estat d'ús l'aparell i la petita instal·lació associada (regulador acoblat a l'envàs i tu flexible). És molt important que comproveu la caducitat del tub flexible que connecta l'aparell i que el reemplaceu abans que caduqui. Els reguladors acoblats a l'envàs no tenen caducitat.
 • Quan l'instal·lador autoritzat hagi realitzat la revisió, enganxarà un adhesiu que n'acrediti la data i serveixi de recordatori per a la propera, i també lliurarà un certificat de revisió al propietari, guardeu-lo!
 • La revisió periòdica s'ha de pagar en efectiu.

Pel que fa al gas natural i la inspecció periòdica, sapigueu que:

 • L'empresa subministradora de gas natural està obligada a fer una inspecció periòdica de les instal·lacions de gas natural i aparells de gas en servei dels seus abonats.
 • La realitzen cada 5 anys persones acreditades per l'empresa distribuïdora del gas.
 • Té un cost econòmic a càrrec de la persona titular de la instal·lació, es tracta d'un import fixat en la Resolució ECF/969/2007, de 2 de març, per la qual es fixa l'import de les inspeccions periòdiques de gas.
 • L'empresa subministradora de gas natural ha de comunicar als veïns de la finca, uns dies abans i mitjançant un avís, quin dia passarà a fer-la.
 • També inspecciona les instal·lacions comunes de la finca.
 • Comproveu la data de la darrera revisió i quan heu de passar la propera.
 • La inspecció periòdica genera el certificat d'inspecció, que us lliurarà la persona que ha realitzat la inspecció, i que té una validesa de 5 anys. Guardeu-lo.

Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Castellar del Vallès o al correu electrònic omic@castellarvalles.cat.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40