Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

El consistori aprova el plànol de franges de protecció de les urbanitzacions i nuclis aïllats

Dimecres 3 de desembre de 2003
L'Ajuntament de Castellar del Vallès aprova en el Ple d'avui el plànol de delimitació de les zones afectades per la nova llei de prevenció d'incendis forestals aprovada per la Generalitat l'abril d'aquest 2003. L'acord permetrà assegurar l'existència de franges de protecció de 25 metres d'amplada en les urbanitzacions, les edificacions i instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals, exceptuant les explotacions agrícoles i forestals. Aquesta és una de les mesures que es deriva de l'aplicació del nova normativa, que obliga a les juntes de les urbanitzacions a mantenir les franges lliures de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. L'objectiu és garantir una major seguretat de les zones habitades i trencar la continuïtat que hi ha entre aquestes zones i el bosc, evitant així situacions de risc com les que aquest estiu es van viure arran dels focs que es van declarar a diversos punts de Catalunya. Entre altres obligacions, els propietaris de les parcel·les també hauran de mantenir en condicions els terrenys no edificats i els vials de propietat privada. També hauran d'elaborar un pla d'autoprotecció contra incendis forestals que s'haurà d'incorporar al pla d'emergències del municipi. A més, hauran de disposar d'una xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció d'incendis. Per tal d'establir quines són les zones afectades, la Regidoria de Medi Ambient ha mantingut reunions amb les associacions de veïns i amb el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat. En el cas de Castellar totes les urbanitzacions exceptuant els Fruiters hi són incloses, ja que no tenen una continuïtat amb la trama urbana i estan situades a menys de 25 metres de terrenys forestals. Dels diferents criteris d'aplicació acordats, n'ha sorgit la següent proposta: 1. El sectors A-B i C de l'Airesol hauran de realitzar una franja a per tal de tallar la continuïtat d'aquesta àrea urbana amb la zona boscosa situada al nord. 2. A l'Airesol D s'haurà de crear una franja de 25 metres que l'envolti perimetralment exceptuant el límit amb la carretera B-124, on les tasques de neteja de les vores d'aquesta via i la proximitat amb el riu indiquen un nivell de risc que no requereix l'execució de franja. 3. El Balcó de Sant Llorenç requereix de la realització d'una franja de protecció de diferents amplades en funció de la vessant i del pendent del perímetre. 4. A les Arenes, la franja es farà al voltant de les parcel·les edificades, amb una densitat adequada que no fomenti l'erosió del sòl ni el despreniment de roques. 5. El Racó i Sant Feliu hauran de disposar d'una franja de protecció 25 metres al voltant de totes les parcel·les. 6. A Can Font i Ca n'Avellaneda, també cal envoltar tot el perímetre urbà, descomptant els metres de carretera. 7. L'Ajuntament enviarà una carta a tots els propietaris de cases aïllades per tal de demanar que l'entorn de la casa sigui lliure d'arbres, sobretot de pins, a fi d'evitar que la pinassa s'acumuli a les teulades. 8. En algunes masies, se'ls demanarà que llaurin al voltant de la casa o que aclareixin els arbres que queden més a prop. 9. Finalment es demanarà que es facin franges de protecció al límit est de l'Àrea d'Esbarjo de les Arenes i en algunes instal·lacions d'empreses. L'execució del treballs anirà a càrrec de l'Ajuntament en conveni amb els propietaris i les associacions de veïns, tal i com es va acordar en una reunió realitzada amb els representants d'aquestes. Debat al Ple de l'Ajuntament L'aprovació del plànol de franges de prevenció d'incendis va ser aprovat per unanimitat de les forces polítiques. "Iniciem l'execució subsidiària dels treballs previstos a la llei, que donaria peu a la constitució del preu públic per regular el cost que hem de repercutir a les parcel·les de cada urbanització i, per tant, podem procedir finalment a l'execució de la franja de protecció de cada urbanització", va explicar l'alcalde, Lluís Maria Corominas. Per la seva banda, el regidor del PSC, Jordi Carcolé, va destacar que segons els terminis establerts per la Generalitat, les franges haurien d'estar acabades el 3 de juny i, va apuntar que, és molt dificil que estiguin enllestides en aquesta data. A més, el Grup Socialista va proposar, entre d'altres, "un pla de manteniment rotatiu, per tal que no coincideixi el manteniment de moltes zones en un període de temps concret, sinó que quedi repartit en períodes, per exemple, de 2 a 3 anys. Comernçar a netejar les parcel·les edificades lliures de vegetació seca i donar el màxim recolzament tècnic i administratiu a les urbanitzacions, per tal que puguin elaborar amb el mínim temps possible els seus plans d'autoprotecció", va afegir Carcolé.
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40