Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Façana de l'edifici de Cal Botafoc, on es troba la nova oficina
Façana de l'edifici de Cal Botafoc, on es troba la nova oficina

Es posa en marxa a Cal Botafoc una oficina de suport a persones en situació d’atur

Dilluns 16 de febrer de 2009

Aquesta setmana es posarà en marxa a la planta baixa de Cal Botafoc (c/ Sant Llorenç, 7) una oficina de suport a persones en situació d’atur, que tramitarà set nous ajuts econòmics en matèria de transport públic, formació i suport a les famílies i que funcionarà els dimarts i els dijous de 16 a 19 hores. A més de centralitzar totes les sol·licituds, l’oficina oferirà informació i assessorament sobre el ventall d’ajuts i serveis que s’ofereixen tant des de l’Ajuntament  com des d’altres administracions.

En matèria de transport públic, les persones que compleixin un determinat perfil podran obtenir una targeta T-10 d’una o dues zones al mes lliurant a l’Ajuntament una d’esgotada.

Pel que fa a la formació, els ajuts consistiran en l’exempció del pagament de les quotes de l’Escola d’Adults i dels cursos de català que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística.

El tercer paquet de mesures té per objectiu donar suport a les famílies amb infants a càrrec. Els pares i mares que estiguin en situació d’atur i que compleixin els requisits sol·licitats, podran demanar descomptes del 50% en les quotes que han de pagar per la inscripció de fills o filles en entitats esportives i lúdiques que figuren en el registre municipal d’associacions i grups estables. L’Ajuntament assumirà l’import d’aquestes bonificacions i pagarà el 50% a les entitats. De la mateixa manera, també s’ha establert una bonificació del 50% de l’import de matriculació i les quotes de l’Escola de Música, la Ludoteca i dels Casals de Vacances.  Finalment, l’import dels ajuts a famílies amb infants escolaritzats en escoles bressols es duplicarà en cas que el sol·licitant sigui una persona aturada i compleixi els requisits sol·licitats.

Requisits

Per poder ser beneficiària de qualsevol d’aquests ajuts, la persona haurà de complir una sèrie de requeriments. En primer lloc haurà d’acreditar que ella mateixa, o bé el seu cònjuge o parella de fet, es troba en situació d’atur.

La unitat  familiar del sol·licitant no podrà tenir més d’un habitatge en propietat i no podrà sobrepassar uns ingressos econòmics que s’han calculat prenent com a referència l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a 2009. Segons els llindars establerts, la unitat familiar no podrà superar els 637,96 euros mensuals si compta tan sols amb un sol membre; els 1.084,53 euros mensuals si la unitat familiar està formada per dos membres; i els 1.275,92 euros mensuals si la unitat familiar la formen tres o més persones. Els ingressos procedents de pensions no contributives no computaran per al càlcul d’aquests ajuts.

Així mateix, els beneficiaris hauran d’estar inscrits a la Borsa de Treball del DPEIO amb una antiguitat mínima de tres mesos i tenir l’expedient actualitzat. A més no hauran pogut rebutjar més de dues ofertes de treball.

Els interessats a tramitar els diferents ajuts hauran d’aportar com a documentació el certificats de convivència i de béns (que expedirà el propi Ajuntament), el certificat de l’INEM de la prestació rebuda en els darrers tres mesos i, si s’escau, el rebut del servei utilitzat. A més, s’haurà de comprometre a declarar qualsevol canvi en la situació econòmica de la unitat familiar.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40