Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

L'acte s'ha celebrat a la Sala d'Actes d'El Mirador
L'acte s'ha celebrat a la Sala d'Actes d'El Mirador

Castellar presenta el Dispositiu Local d’Inserció, una xarxa de recursos i serveis per donar suport a joves d’entre 15 i 20 anys

Dijous 17 de març de 2011

La Sala d’Actes d’El Mirador ha estat avui l’escenari de presentació del Dispositiu Local d’Inserció de Castellar del Vallès (DLI) per a la transició escola-treball, en un acte que ha comptat amb la presència de l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, del regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Joan Creus,  i del coordinador de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, Josep Comas.

L'any 2009 es va realitzar la diagnosi sobre la situació de la transició escola-treball al municipi, fase que va ser molt participativa: van organitzar-se dues jornades de treball que van aplegar nombrosos tècnics municipals de les diverses àrees implicades en la matèria, i es van establir el marc teòric dels dispositius locals d'inserció, el perfil del jovent destinatari, els rols dels diferents agents i els protocols d'actuació.

Fruit d'aquesta feina s’ha presentat ara el dispositiu local d'inserció com una xarxa organitzada de recursos i serveis municipals i extramunicipals, que dóna suport als joves d'entre 15 i 20 anys en la transició al món laboral. Els quatre elements clau del model són la informació, l'orientació, la formació i la inserció. L'organització és flexible per adaptar-se a les necessitats del territori, i es treballa de forma transversal a partir dels principis d'universalitat de l'accés als recursos, l'equitat i la diversitat.

Els dispositius locals d'inserció són una eina impulsada per l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, dins el programa Transició escola-treball, per millorar i fer més eficient el conjunt de serveis, recursos i accions d'un municipi adreçades a la transició escola-treball, que reclama el treball coordinat dels diferents serveis municipals i els agents socioeducatius del municipi, així com la implicació del món empresarial del territori.

També ha estat presents avui a l’acte de presentació la secretària tècnica del DLI, Carme Guirao. Durant l’acte, a més, s’ha dut a terme una conferència sobre el paper dels ajuntaments en els processos de Transició Formació Ocupació, a càrrec de Joan Josep Berbel.

Estructura i funcionament

Tots els joves que estudien, que cerquen la seva primera feina, que volen millorar la seva situació laboral, que tenen interès a ampliar la seva formació o que volen resoldre dubtes laborals rebran a través del DLI recursos formatius i tindran una  possibilitat d’inserció a l’entorn laboral.

Impulsat a través de les regidories de Promoció Econòmica i Ocupació, Educació, Joventut i Benestar Social, aquesta xarxa està formada també pels propis joves, per agents formatius, econòmics i socials, i per professionals d’altres administracions supralocals, esdevenint un projecte transversal. Tots aquests agents, amb la col•laboració de les altres regidories de l’Ajuntament, treballaran estructurats en diferents òrgans de participació i gestió per tal d’oferir als joves recursos i assessorament directe.

En aquest sentit, els òrgans que conformen el DLI són, d’una banda, una comissió general formada pels representants de tots al agents del Dispositiu, que es reunirà com a mínim dues vegades l’any: per presentar el pla de treball i per valorar-lo i fer-ne el seguiment.

A més, el DLI està format per una comissió estratègica, d’àmbit polític, presidida per l’alcalde i formada pels regidors de les àrees de Promoció Econòmica i Ocupació, Educació, Joventut i Benestar Social. Entre d’altres funcions, aquest òrgan, que es reunirà un mínim d’una vegada l’any, definirà les línies d’orientació i els objectius del DLI, i marcarà les línies estratègiques del pla de treball. D’altra banda, una comissió gestora, formada per professionals representants de les regidories impulsores, es reunirà com a mínim un cop al mes i s’encarregarà, entre d’altres, de garantir l’acompliment de les funcions del DLI, de vetllar pel seu bon funcionament, i de supervisar i fer el seguiment de l’execució del pla de treball.

Finalment, diversos grups de treball desenvoluparan les propostes que es derivin del pla de treball i s’encarregaran de detectar els possibles punts febles i de fer suggeriments de millora, mentre que la coordinació tècnica anirà a càrrec d’un professional que gestionarà i farà executar les decisions preses en el sí de la comissió gestora.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40