Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Animals domèstics

Què cal saber sobre gats i gossos?

L'ordenança municipal sobre la tinença d'animals de companyia vol tenir en compte els drets dels animals i beneficis que aporten a les persones; incidir en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública, i regular la convivència entre animals i persones, reduint al màxim les molèsties i perills que puguin ocasionar.

  • Els gossos són éssers vius, per això en cal una tinença responsable, oferir-los les condicions higienicosanitàries, d'alimentació, cures, tracte i allotjament adequades, i no abandonar-los.
  • Els propietaris de gats i gossos estan obligats a inscriure l'animal en el registre censal del municipi de residència del citat animal (Ajuntament) , i a identificar-lo amb el xip dins els tres primers mesos següents al seu naixement o a la seva adquisició.
  • En el cas de la tinença d'animals potencialment perillosos, per a poder registrar-los caldrà que els seus propietaris contractin una assegurança de responsabilitat civil i obtinguin una llicència municipal, expedida per l'Ajuntament.
  • A les vies públiques els gossos han d'anar controlats amb corretja  o cadena i collar i portar la seva placa de registre censal. A més els gossos potencialment perillosos hauran de circular amb morrió.
  • Es considerarà que un gos està abandonat si no duu la identificació corresponent ni va acompanya de cap persona.
  • Cal recollir les deposicions fecals dels gossos de les vies públiques i els llocs destinats al trànsit de vianants o a la pràctica de l'esport i s'han de dipositar higiènicament als contenidors d' escombraries i evitar les miccions en les façanes i en el mobiliari urbà.
  • Els animals han de respectar el descans dels veïns evitant que destorbin o molestin amb el seus lladrucs o crits tant de dia com, especialment, de nit.
  • L' incompliment de les normes que preveu l'ordenança serà sancionat d'acord als criteris establerts.

*Extracte de l'ordenança municipal sobre la tinença d'animals de companyia aplicable a gossos i gats

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40