Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut

Continguts

10 mesures per afrontar la situació d’emergència climàtica

L’Ajuntament de Castellar del Vallès adopta el compromís d’esdevenir referent en la sostenibilitat, en una vila verda que desplegui tot els seu potencial ambiental i lluiti activament contra la situació d’emergència climàtica que viu avui el planeta.

L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible aprovada per les Nacions Unides es fixa els objectius d’eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marca l’acció global per a un desenvolupament mundial sostenible fins a l’any 2030.

Atenent a aquest marc, l’Ajuntament proposa l’elaboració d’un pacte entre generacions que impliqui especialment tots els agents de la societat, en especial a la gent jove, com a agents actius en la lluita contra l’escalfament global del planeta.

En aquest sentit, en els propers mesos es durà a terme un Pla d’acció de transició ecològica que recollirà el conjunt d’actuacions a dur a terme en àmbits tan diversos com la gestió de residus, la mobilitat i el transport, l’urbanisme, el riu Ripoll, els espais verds urbans, les energies renovables, la gestió del sòl no urbà, l’educació ambiental...

Conscient de la tasca a desplegar, l’equip de govern municipal adopta el compromís de fixar com a prioritat la lluita contra la situació d’emergència climàtica en l’agenda d’actuació. En aquest sentit, s’ha elaborat un decàleg de mesures que estableix un primer compromís del mandat 2019-2023

1. Incrementar els percentatges de recollida selectiva.

Durem a terme un canvi de model de gestió de residus municipals amb l’objectiu d’incrementar la seva valorització.

Treballarem per reduir el nombre de residus, apostarem per la reutilització d’objectes i productes per donar-los una segona vida i potenciarem el reciclatge.

2. Combatre el plàstic d’un sol ús

Eliminarem tots els estris de plàstic d’un sol ús en les dependències i serveis municipals, així com en les activitats públiques. Consulta la instrucció aprovada per l'Ajuntament clicant aquí.

3. Illes de reciclatge en espais públics

Substituirem les papereres de rebuig per illes que permetin la recollida selectiva per fraccions als edificis públics i també en grans esdeveniments a l’aire lliure.

4. Fiscalitat verda

Aplicarem a les ordenances fiscals una ampliació dels criteris que premien els comportaments ambientalment responsables.

Facilitarem ajudes per fomentar l’edificació sostenible i els habitatges passius (bioclimàtics i eficients energèticament).

5. Energies renovables als edificis municipals

Promourem la instal·lació de plaques per a la generació d’energia solar fotovoltaica en diversos equipaments municipals.

6. Auditories energètiques a tots els equipaments municipals

Finalitzarem el pla d’auditories energètiques i continuarem promovent accions per millorar l’eficiència energètica a tots els edificis municipals.

7. Xarxa a peu i pedalable

Fomentarem els desplaçaments a peu i en bicicleta, per tal d’evitar l’ús del cotxe per als desplaçaments interns i reduir la contaminació per l’emissió de CO2.

Impulsarem una xarxa que fomenti l’ús de la bicicleta, connectant el nucli urbà amb Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions.

8. El riu i l’entorn natural, fils de vida

Fomentarem l’ús lúdic, social, productiu i ambiental del riu Ripoll i dels diferents torrents.

Promourem l’activitat sostenible a l’entorn natural.

Potenciarem el municipi com a porta d’entrada del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

9. Administració sostenible

Donarem un nou impuls a l’administració electrònica amb l’objectiu de reduir l’ús del paper.

Incrementarem les clàusules socials i ambientals en la contractació pública.

10. 25% d’inversió municipal per a la sostenibilitat

Ens comprometem a dedicar específicament un 25% del pressupost anual d’inversions al medi ambient durant tot el mandat.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40