Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

El regidor de Medi Ambient, Aleix Canalís, durant la roda de premsa de presentació de les dades
El regidor de Medi Ambient, Aleix Canalís, durant la roda de premsa de presentació de les dades

L’Ajuntament estalviarà 30.000 euros a l’any en electricitat gràcies a les actuacions de millora de l’enllumenat públic

Dimecres 23 de setembre de 2009

També s’estan implantant mesures d’estalvi energètic i reducció de consums a diversos equipaments municipals

L’Ajuntament de Castellar estalviarà un total de 29.656 euros a l’any en electricitat gràcies a les diverses actuacions de millora de l’enllumenat públic que s’estan duent a terme a la vila aquest 2009. A més de l’estalvi econòmic, la instal·lació de nous equips elèctrics, la reducció de flux i els canvis de làmpades tindran com a conseqüències directes un estalvi energètic de gairebé 270.000 kwh a l’any i una reducció de 122.370 kg de CO2 a l’any.

El consistori va decidir destinar mig milió dels 3,89 milions d’euros del Fons Estatal d’Inversió Local a l’estalvi energètic i la reducció de consums, repartits en sis projectes (tres d’estalvi energètic en l’enllumenat públic i tres de reducció de consums en equipaments) que estan en procés de finalitzar.

D’una banda, la millora de les infraestructures de la xarxa d’enllumenat, un projecte ja finalitzat realitzat per l’empresa SECE i pressupostat en 115.000 euros, ha suposat la substitució de cablejat i d’elements deteriorats que eren font d’avaries reiterades. En aquest sentit, s’ha intervingut en prop de 6.000 metres de cablejat elèctric, tant aeri, com enterrat i grapat a façana. Una altra de les actuacions ja finalitzades, que també ha dut a terme SECE i a la qual s’han destinat 70.000 euros, és la substitució de 93 punts de llum contaminats que emetien un percentatge de flux lumínic cap a l’espai superior al 15% que exigeix la normativa. Els nous punts de llum que s’han instal·lat són de vapor de sodi i, per tant, més eficients en la relació lluminositat/consum.

El tercer projecte relatiu a l’estalvi energètic en l’enllumenat públic, actualment en procés d’execució, consisteix en la millora d’instal·lacions adreçades a l’estalvi i a la millora de l’eficiència energètica. Així, quan finalitzi l’actuació s’hauran implantat sistemes de reducció del flux lluminós en 20 quadres elèctrics, que suposaran, d’una banda, l’eliminació de sobretensions en un 5% de la despesa total de la instal·lació i, de l’altra, la disminució de la tensió elèctrica. Aquest projecte, pressupostat en 200.000 euros i executat per l’empresa SECE, inclou també la substitució de 248 làmpades de vapor de mercuri per altres de vapor de sodi d’altra pressió, que tenen un major rendiment lumínic i un menor consum, i la instal·lació de mesuradors dins dels quadres d’enllumenat públic, que enviaran dades de control i alarma via gsm.


25 equipaments municipals rebran nous sistemes d’estalvi i eficiència energètica

Un total de 25 equipaments municipals, tant culturals, com esportius, educatius i de serveis, estan sent objecte de diverses mesures d’estalvi del consum elèctric i d’estalvi d’aigua.  Les actuacions, que duen a terme les empreses Instal·lacions Surroca i Instal·lacions Ferre, sumen un pressupost de 115.000 euros i es troben actualment en procés d’execució.

Pel que fa a l’estalvi del consum elèctric, el projecte preveu la substitució de 134 làmpades per unes de baix consum, la instal·lació de 44 detectors de presència i la instal·lació de 16 cèl·lules fotoelèctriques i sensors per inhabilitar l’enllumenat o reduir-lo en cas de llum solar suficient. També s’instal·laran 325 reactàncies electròniques a l’enllumenat fluorescent, amb l’objectiu de reduir el cost fins a un 15%, i 8 rellotges horaris per desactivar l’enllumenat a les nits i caps de setmana. Finalment, s’han programat 17 actuacions de separació d’encesa de llum en aules, passadissos i vestíbuls.

Amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua, s’instal·laran 12 polsadors mecànics en aixetes i dutxes, que permetrà interrompre la descàrrega d’aigua, així com també 11 dispositius de doble descàrrega d’aigua en cisternes, 26 reductors de pressió a les aixetes i diversos airejadors per reduir el cabal d’aigua de les aixetes.

El consum d’aigua a les llars castellarenques cau un 10,43%

D’altra banda, el consum municipal d’aigua s’ha reduït un 29,33%

Les llars castellarenques han consumit entre els mesos d’abril de 2008 i març de 2009 un 10,43% menys d’aigua respecte de la previsió reflectida en un estudi de tarifes elaborat per Sorea, l’empresa concessionària del servei d’aigua a la vila. Així, mentre que la concessionària preveia un consum d’1.286.000 m3, el total de cabal facturat en aquest període ha estat d’1.151.884 m3.

La reducció del consum domèstic d’aigua respecte de la previsió inicial s’explica principalment per la major sensibilització de la ciutadania sobre l’estalvi d’aigua, després que el mes de maig de l’any 2008 l’Ajuntament aprovés un decret de sequera sobre el consum d’aigua a Castellar del Vallès a conseqüència de la situació de manca d’aigua que patia el municipi. Els objectius principals d’aquest decret, que limitava l’ús d’aigua potable en diverses situacions i en penalitzava l’abús, passaven per la implantació de mesures d’estalvi d’aigua i per la conscienciació de la ciutadania per a un ús racional de l’aigua.

A més, el consistori va portar a terme una campanya per tal que els vilatans i vilatanes prenguessin consciència de la importància de l’estalvi d’aigua. Entre les mesures incloses en aquesta campanya destaca el repartiment a totes les llars de Castellar del Vallès de 8.500 reductors volumètrics per instal·lar a la cisterna del wàter, una mesura que permet estalviar entre un i dos litres d’aigua cada vegada que es fa servir la cisterna.

També s’ha vist reduïda la dada sobre el consum municipal d’aigua; en total, se n’han consumit 83.393 m3, una dada inferior en un 29,33% a la previsió elaborada per Sorea, que preveia 118.000 m3 en equipaments i espais verds municipals.

Entre les mesures de contingència dels consums municipals d’aigua que l’Ajuntament de la vila va aprovar per disminuir el consum d’aigua trobem, d’una banda, la instal·lació diversos sistemes d’estalvi d’aigua a equipaments municipals i escoles. A més, s’ha actuat sobre el reg d’espais verds, deixant de regar amb aigua de boca les zones verdes del municipi, regant-les amb aigües freàtiques de l’entorn o bé utilitzant camions cisterna amb aigua procedent de pous no connectats a la xarxa. En aquest sentit, mentre que el 2008 es van gastar una mitjana de 145 m3/dia, enguany la mitjana és de 135 m3/dia, el que suposa una baixa del 9,30%.
 
Cal assenyalar que l’Ajuntament no haurà de pagar els prop de 84.000 m3 resultants del consum municipal, ja que la xifra és inferior al mínim de consum establert per a ser facturat, que és de 95.600 m3.

Finalment, destaca la continuïtat en la tendència ja observada als anteriors estudis de tarifes elaborats per Sorea, en què es produïen importants davallades del consum d’aigua.


Pla d’Acció per l’Energia Sostenible

El consistori està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES). Es tracta d’un conjunt d’accions a impulsar des de l’Ajuntament d’acord amb els compromisos adquirits amb l’adhesió de Castellar del Vallès al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses impulsat per la Comissió Europea, un mecanisme de lluita contra l’escalfament de la Terra. Per a l’elaboració del PAES, que es va adjudicar a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s’ha comptat amb el suport de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, que hi ha destinat una subvenció de 18.000 euros.

Els objectius d’aquest Pla, que inclou una avaluació de les emissions de CO2 en el municipi, un diagnòstic i una proposta d’accions a dur a terme, són aconseguir l’anomenat “triple 20”, és a dir, la reducció de més del 20% de les emissions de CO2 en el seu terme municipal d’ara fins a l’any 2020, incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.

Entre les actuacions que preveu el PAES es troben la implantació d’energies renovables, les auditories energètiques, l’eficiència energètica en enllumenat i equipaments, la mobilitat sostenible, la prevenció de residus o l’estalvi d’aigua. Al proper Fòrum Ambiental, que tindrà lloc dilluns 5 d’octubre a Ca l’Alberola, es debatrà el detall de les accions contemplades al PAES per decidir-ne la priorització.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40