Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

El personal de l'oficina del Síndic, a Castellar
El personal de l'oficina del Síndic, a Castellar

El Síndic de Greuges incrementa el nombre d’atencions a la ciutadania de Castellar del Vallès

Dijous 13 de maig de 2010

D’ençà que es va signar el conveni amb l’Ajuntament, les actuacions del Síndic al municipi han augmentat considerablement

El Síndic de Greuges de Catalunya ha presentat l’informe anual de l’exercici 2009 corresponent al recull de queixes i consultes que aquesta institució ha rebut sobre les administracions públiques en l’àmbit del municipi. Segons s’assenyala en aquest document, el primer any de funcionament del conveni de col·laboració entre el Síndic i l’Ajuntament ha afavorit “una major proximitat d’aquesta institució amb els ciutadans de Castellar del Vallès, la qual cosa representa una major garantia dels seus drets”.

Així, el Síndíc de Greuges va rebre l’any 2009 103 demandes d’actuació de persones que resideixen a Castellar del Vallès, de les quals 34 van ser queixes i 69 van ser consultes. Respecte l’any anterior, el nombre de consultes i queixes s’ha incrementat un 120%. Així, les dades de les persones de Castellar que s’han adreçat al Síndic doblen la mitjana de poblacions similars.

Del total de queixes presentades, 18 feien referència a la Generalitat de Catalunya i 16 a l’Ajuntament de Castellar del Vallès. En menor mesura, també s’han rebut queixes referides al Govern Central, a administracions locals i a serveis públics d’interès general, com ara els serveis elèctrics.

Quant a la matèria de les queixes tramitades durant l’any 2009, el nombre més nombrós s’ha concentrat en l’àmbit dels serveis socials (8), seguit pels tributs (6), l’administració pública (5) i l’urbanisme i habitatge (5). De les consultes, les més nombroses han estat sobre temes de consum (17), administració pública (12) i medi ambient (7).

El mitjà més utilitzat per presentar les queixes o consultes al Síndic ha estat el telèfon (36,89%), seguit del correu ordinari (26%), l’atenció presencial (20,39%) i el correu electrònic i la pàgina web (17%).

Actuacions sobre l’Ajuntament

Durant l’any 2009, el Síndic de Greuges va rebre un total de 18 queixes que feien referència a qüestions que són competència de l’Ajuntament, 16 representades per persones que resideixen al mateix municipi i 2 de persones que no hi resideixen. Pel que fa als temes plantejats en aquestes queixes, les més nombroses són les que han fet referència a l’urbanisme (5), a l’Administració pública (4) i als tributs (4).

Les queixes rebudes al municipi són superiors a la mitjana de queixes que han rebut ajuntaments de municipis amb mides poblacionals similars a Castellar. D’ençà de la signatura del conveni, que estableix la realització d’aquests desplaçaments, les queixes han augmentat en un 63% (11 al 2008 per 18 el 2009).
 
El temps de mitjana de temps de tramitació de les actuacions que afecten l’Ajuntament és de 107,5 dies. Aquesta xifra és molt inferior a la mitjana de resposta del conjunt de l’administració local, que és de 183,41 dies, segons es desprèn de l’Informe al Parlament 2009 publicat pel Síndic. Tanmateix, el compromís de l’Ajuntament és assolir un termini de resposta que no superi els 15 dies per a les peticions d’informació i els 30 dies per a la resolucions.

Conveni amb el Síndic

El desplaçament de l’Oficina del Síndic a la vila es fa en el marc d'un conveni de col•laboració signat el novembre de 2008 entre el Síndic i l'Ajuntament de Castellar. Des de llavors, s’han realitzat un total de tres visites.

El conveni estableix que el Síndic haurà d'oferir a l'Ajuntament una visió singularitzada de la seva actuació a Castellar. Aquesta es concreta, entre d'altres aspectes, en la tramesa a l'Ajuntament de l’informe anual que s’ha presentat aquesta setmana i que recull la situació de les queixes gestionades referents al municipi i una estadística de les consultes provinents de persones i entitats de Castellar que s'hagin atès des del Síndic.

En el darrer desplaçament de l’oficina del Síndic a Castellar, que va tenir lloc el passat dimarts 11 de maig, es van atendre un total d’11 visites, de les quals 6 van ser consultes, 4 van donar lloc a l’obertura de queixes i 1 feia referència a una queixa ja oberta a la institució. Les noves queixes a temes de renda bàsica d’emancipació, Llei de la dependència, accessibilitat i urbanisme.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40