Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Planificació estratègica

Pla Director per a la Societat de la Informació i el Coneixement de Castellar del Vallès

Aquest document es va elaborar entre novembre del 2004 i maig de 2005, en el marc d’un procés de debat i planificació estratègica que va comptar amb el suport del consorci Localret, l’impuls dels tècnics municipals i la participació activa de la ciutadania i del teixit associatiu i empresarial.

Sovint, quan parlem de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, les anomenades TIC, posem més èmfasi en l’apartat tecnològic i menys en l’humà o el social. Aquest pla té per objectiu precisament girar aquest discurs i aconseguir que la ciutadania, les entitats, les empreses... puguin beneficiar-se dels progressos d’una societat que avança irreversiblement cap a la modernització tecnològica.

El Pla Director s’estructura sobre quatre grans eixos que plantegen un total de 7 línies estratègiques, 24 objectius i 72 actuacions per dur a terme fins al 2011. 

Dins la línia d’E-govern, es proposa que la utilització de les noves tecnologies per part de l’administració permeti proporcionar una relació àgil, eficaç i eficient amb el ciutadà. 

A E-societat, s’aposta per un treball educatiu i social que procuri evitar l’anomenada fractura digital. Per això cal afavorir l’accés de la ciutadania a les TIC, amb mesures com la creació de nous punts d’accés públic a Internet, l’oferta de cursos de formació per als
col·lectius que més dificultats tenen per accedir a les noves tecnologies, o l’aprofitament de les possibilitats de la xarxa per fomentar el desenvolupament cultural del municipi, la participació ciutadana o el treball de les entitats i els centres educatius a la xarxa.

Dins la línia d’Empresa, cal ajudar a les empreses del municipi perquè pugui millorar el seus rendiment d’acord amb les possibilitats que ofereixen les TIC. Tot el teixit empresarial del municipi s’ha de veure beneficiat de l’ús de les TIC’s, i especialment cal promoure accions orientades a les petites i mitjanes empreses i al comerç urbà.

I pel que fa a les innfraestructures, és necessari vetllar pel desplegament de les xarxes de telecomunicacions a Castellar. És per això que cal estar atents a les oportunitats de millora dels serveis de banda ampla, perquè en definitiva hem de treballar perquè a Castellar es puguin oferir uns serveis tecnològics de primera qualitat. Per això, cal donar solucions a dèficits importants que fins ara els operadors privats no ens han resolt.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40