Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Aprendre

Projecte de prevenció de violències que afecten els i les joves

El projecte és fruit d'un conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Castellar del Vallès, que es va posar en funcionament l'any 2006. Aquesta iniciativa local s'emmarca en el Programa per a la prevenció de violències entre joves que impulsa la Secretaria de Joventut en coordinació amb altres departaments de la Generalitat amb l'objectiu de promoure models relacionals igualitaris i facilitar la resolució no violenta dels conflictes.

La primera fase del projecte va consistir en l'elaboració d'una diagnosi que tenia per objectiu identificar l'abast del fenomen de les violències al municipi, apropant-se a la visió dels principals agents locals. A partir del resultat de la diagnosi es va iniciar un procés participatiu amb diferents professionals que han proposat diverses línies d'actuació.

Les accions proposades s´inscriuen en un model d'intervenció que té la vocació d'aprofitar esforços: sumar el treball sectorial que des de cada àmbit i administració es porta a terme, i abordar, de forma transversal, situacions especialment complexes.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40