Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge del Ple municipal del 26 de gener de 2010
Imatge del Ple municipal del 26 de gener de 2010

S’amplien els ajuts econòmics adreçats a les persones en situació d’atur

Dimecres 27 de gener de 2010

Les famílies que compleixin un seguit de requisits podran sol•licitar un ajut de 100 euros per a despeses de material i llibres escolars dels infants

El Ple municipal va aprovar ahir al vespre la creació d’un nou ajut extraordinari adreçat a les persones en situació d’atur, consistent en un import de 100 euros per infant que es destinaran a les despeses de material i llibres escolars dels nens i nenes en edat d’escolarització obligatòria.

Per poder accedir a aquest ajut, que se suma a les set subvencions que es van crear l’any passat i que es regulen a través d’un pla de mesures econòmiques impulsades davant la situació generalitzada de crisi econòmica i la taxa d’atur a la vila, la persona que el sol·liciti haurà de complir una sèrie de requeriments.

En primer lloc haurà d’acreditar que ella mateixa, o bé el seu cònjuge o parella de fet, es troba en situació d’atur i està empadronada a Castellar del Vallès. La unitat  familiar del sol·licitant no podrà tenir més d’un habitatge en propietat i no podrà sobrepassar uns ingressos econòmics que s’han calculat prenent com a referència l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a 2010. Segons els llindars establerts, la unitat familiar no podrà superar els 644,34 euros mensuals si compta tan sols amb un membre; els 1.095.37 euros mensuals si la unitat familiar està formada per dos membres; i els 1.288,67 euros mensuals si la unitat familiar la formen tres o més persones. Els ingressos procedents de pensions no contributives no computaran per al càlcul d’aquests ajuts.

Així mateix, els beneficiaris hauran d’estar inscrits a la Borsa de Treball del DPEIO amb una antiguitat mínima de tres mesos i tenir l’expedient actualitzat. A més no hauran pogut rebutjar més de dues ofertes de treball.

Els interessats a tramitar els diferents ajuts hauran d’aportar com a documentació el certificats de convivència i de béns (que expedirà el propi Ajuntament), el certificat de l’INEM de la prestació rebuda en els darrers tres mesos i, si s’escau, el darrer rebut d’inscripció al servei utilitzat. A més, s’haurà de comprometre a declarar qualsevol canvi en la situació econòmica de la unitat familiar.

La proposta es va aprovar per unanimitat.

Continuen vigents els ajuts econòmics a persones en situació d'atur que es van aprovar l’any 2009

A banda del nou ajut per a les despeses de material i llibres escolars, les persones que compleixin aquests requisits podran sol·licitar les subvencions que es van aprovar l’any 2009 en matèria de transport públic, formació i suport a les famílies.

En relació a les primeres, les persones aturades podran sol·licitar el lliurament mensual d’una targeta de transport T-10 d’una o dues zones, lliurant una targeta T-10 esgotada. Aquest ajut també es concedeix a les persones grans, i els joves de 16 a 25 anys. Pel que fa a la formació, els ajuts consistiran en l’exempció del pagament de les quotes de l’Escola d’Adults i dels cursos de català que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística.

El tercer paquet de mesures està adreçat a donar suport a les famílies amb infants a càrrec. Els pares i mares que estiguin en situació d’atur podran sol·licitar descomptes del 50% en les quotes que han de pagar per la inscripció de fills o filles en entitats esportives i lúdiques que figuren en el registre municipal d’associacions i grups estables. L’Ajuntament assumirà l’import d’aquestes bonificacions establint una compensació a les entitats. De la mateixa manera, també es pot sol·licitar una bonificació del 50% de l’import de matriculació i les quotes de l’Escola de Música, la Ludoteca i dels Casals de Vacances. Finalment, l’import dels ajuts a famílies amb infants escolaritzats en escoles bressols es duplicarà en cas que el sol·licitant sigui una persona aturada i compleixi els requisits previstos.

Aquest 2009, s’han rebut un total de 161 sol·licituds de les set subvencions aprovades al Ple de gener. D’aquestes, se n’han concedit 107, després de confirmar que les persones sol·licitants complien els requisits. Així, s’han atorgat 80 subvencions per a les targetes T-10, 5 per poder accedir gratuïtament a l’Escola d’Adults, 13 ajuts a famílies amb infants escolaritzats en escoles bressol, 5 relatius al 50% de descompte en les quotes de pagament per a la inscripció d’infants en entitats esportives, i 4 referents a la bonificació del 50% en la matrícula dels Casals de Vacances.

D’altra banda, cal assenyalar que, a banda de la concessió d’ajuts econòmics, la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació treballa altres aspectes dirigits a combatre la situació actual de crisi econòmica, fent un èmfasi especial en la formació ocupacional. En aquest sentit, l’any 2009 es van dur a terme 2.562 hores de cursos de formació adreçats a persones en situació d’atur, repartides en un total de 9 disciplines (5 relacionades amb la soldadura, 2 d’aplicacions informàtiques, 1 curs de cuina i 1 curs de primers auxilis). A més, entre d’altres mesures, l’any 2009 s’han dut a terme diverses jornades adreçades als empresaris de la vila, i s’ha treballat en el projecte del futur centre de coneixement que s’ubicarà a la plaça Major.

Altres acords del Ple municipal ordinari del 26 de gener de 2010

Presa de possessió d’Ita Espinosa i Martí Llobet com a regidors

Ita Espinosa i Martí Llobet van prendre possessió dels seus càrrecs com a regidors de l’Ajuntament de Castellar pel grup municipal de L’Altraveu en el Ple ordinari celebrat ahir al vespre. Espinosa i Llobet substitueixen Elisenda Alamany i Xavier Arderius en el desenvolupament de la tasca de regidors de L'Altraveu que fins ara havien portat a terme, donant compliment així al compromís que els càrrecs electes d'aquesta agrupació d'electors seran rotatitus.

Aplicació increments retributius al personal de l’Ajuntament

Un altre dels punts de l’ordre del dia de Ple consistia en l’aprovació dels increments retributius al personal de L’Ajuntament. La proposta reflectia l’augment del 0,3% respecte del 2009 en les retribucions del personal, d’acord amb el que s’estableix a la Llei de Pressupostos de l’Estat, i va comptar amb els vots a favor de tots els regidors municipals.

Assignació a grups polítics

També es van portar a l’aprovació del Ple les assignacions econòmiques mensuals per al funcionament dels grups polítics municipals aquest 2010, consistents en una part fixa més una part variable en funció del número de membres del grup. Aquesta proposta recollia la reducció del 20% dels l’imports respecte dels de 2009, fet que suposarà un estalvi de 10.000 euros per a les arques municipals. La moció es va aprovar amb els vots a favor dels 10 regidors del PSC, els 2 regidors de L’Altraveu i el regidor no adscrit, les abstencions dels 6 regidors de CiU i els vots en contra dels 2 regidors d’ERC.

Assignació a personal electe i personal eventual

D’altra banda, el Ple va aprovar també les retribucions a percebre el 2010 pels membres de la Corporació que desenvolupen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com les assignacions per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació que rebran els membres que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial. En aquest punt de l’ordre del dia s’incloïa, a més, l’aprovació de les retribucions del personal eventual. En tots els casos, aquestes retribucions no seran objecte d’increments respecte les percebudes el 2009. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels 10 regidors del PSC, els 6 regidors de CiU i el regidor no adscrit, les abstencions dels 2 regidors de L’Altraveu i els vots en contra dels dos regidors d’ERC.

Moció sobre la situació a Haití


El terratrèmol que el passat 12 de gener va assolar Haití va motivar la moció que es va presentar al Ple municipal sobre la situació d’aquest país i que mostra la solidaritat del consistori amb el poble haitià. L’acord recollia l’adhesió del consistori a la crida feta per diferents organismes i la Federació Catalana d’ONG, així com la sol·licitud que l’Ajuntament fa a tota la ciutadania perquè col·labori econòmicament, en la mesura de les seves possibilitats, mitjançant els diferents comptes bancaris que han obert les ONG i que operen en el terreny. El consistori comunicarà l’acord a Creu Roja, que gestiona l’ajut. Els comptes corrents on es poden fer les aportacions econòmiques són els següents:

Caixa Catalunya  2013 0500 14 0222222252
Caixa Penedès    2040 0020 13 8000958839
Caixa Terrassa    2074 0120 31 2111998805
 
La moció es va aprovar per unanimitat.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40