Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Enllumenat
Enllumenat

L’empresa SECE presenta el balanç de gestió del servei d’enllumenat del darrer any

Dimarts 15 de febrer de 2011

El municipi compta amb un total de 5.296 punts de llum, un 80% dels quals són de vapor de sodi

L’empresa concessionària del servei d’enllumenat públic de Castellar del Vallès ha presentat a l’Ajuntament l’informe anual de gestió corresponent a l’any 2010. Segons es desprèn d’aquest informe, el municipi ha continuat amb el procés de reducció dels punts de llum contaminants i de millora del rendiment de les instal·lacions, gràcies a la disminució de l’impacte de les apagades i les avaries.

La memòria presentada per SECE divideix les dades en dos capítols: d’una banda, s’exposa l’evolució i característiques de l’enllumenat, fent esment de l’inventari, el flux lluminós i altres dades tècniques; i de l’altra, es poden veure els resultats de la pròpia explotació del servei, on s’hi fan constar les avaries, actes vandàlics, col·lisions i altres treballs realitzats durant l’any.

El nombre de punts de llum instal·lats a la via pública s’ha incrementat en el darrer any, fet que s’explica pel nou quadre de la urbanització de Ca n’Avellaneda, l’obra d’urbanització de la plaça Major i l’actualització de l’inventari corresponent a les darreres actuacions realitzades a través del Fons Estatal per a la Inversió Local 2009. L’inventari del municipi arribava el 2010 a 5.296 punts de llum, 80 més respecte el 2010.

Malgrat aquest increment, el consum global d’energia s’ha reduït. Això s’explica especialment per la substitució gradual de làmpades de vapor de mercuri, que es van eliminant amb l’objectiu establert per normativa que desapareguin totalment. Aquest tipus de làmpades suposen un 9% del total, prop de 26 punts menys respecte l’any 2003 i 6 punts menys respecte el 2010. Per contra, el nombre de làmpades de vapor de sodi ha guanyat pes situant-se el 2010 en un 80% del total. La resta de punts de llum són halogenurs metàl·lics (5,4%), fluorescents (3,7%) i altres tipus (1,12%).

El municipi ha fet un esforç considerable amb l’eliminació de lluminàries contaminants, que malbaraten energia il·luminant el cel, substituint-les per altres que fan la seva funció de tal manera que donen llum allà on cal i amb un consum energètic inferior. En aquest sentit, l’any 2010 el consum es va situar en 2.716.930 Kwh, una xifra pràcticament idèntica a la de l’any anterior.

Val a dir que l’any 2003 cada punt de llum tenia una potència mitjana de 145 W, mentre que l’any 2010 aquest indicador s’ha reduït fins situar-se als 121 W per punt de llum. Aquesta tendència va lligada a la renovació d’aquelles llumeneres poc eficients.  

Increment dels actes vandàlics


El cost de l’enllumenat públic es va dividir l’any 2010 en 353.000 euros pel que fa al consum i 244.000 euros en manteniment. En relació amb els resultats d’explotació del servei, es manté la tendència decreixent de les avaries. L’any 2010 se’n van registrar un total de 580, un 32,5% menys respecte l’any anterior. Això suposa una mitjana de 0,11 avaries per punt de llum, l’índex més baix des de l’any 2003.

En canvi, el cost econòmic generat per raons externes s’ha incrementat. L’any 2010, es van produir 35 col·lisions de vehicles contra punts de llums, 15 més que l’any anterior, i 62 actes vandàlics que van tenir una afectació directa sobre l’enllumenat, 27 més que l’any anterior. Les reparacions per aquests dos conceptes han augmentat en tan sols un any de 38.000 a 58.000 euros.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40