Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Acords del Ple ordinari del 24 de novembre de 2020

Dimecres 25 de novembre de 2020

Assumptes previs. El Ple es va iniciar amb la lectura prèvia del manifest del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones i d’una declaració institucional unitària amb motiu del Dia universal de la infància 2020.

Aprovació d’actes anteriors. El Ple va aprovar per unanimitat les actes corresponents a les dues sessions del 20 d’octubre de 2020.

Ratificar al Ple la resolució número 1140/2020 de data 3 de novembre. Votació: 18 vots a favors (Som de Castellar – PSC, ERC i C’S) i 2 abstencions (Junts per Castellar i CUP).

Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.

Donar compte relació de contractacions i nomenaments d'urgència.

Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, tercer trimestre de 2020, que és de 12,86 dies.

Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 4/2020 del pressupost de l'ajuntament. La modificació respon a dos objectiu: l’increment de l’aportació a l’Obra Social Benèfica i al restabliment de l’equilibri econòmic i financer dels contractes de gestió de serveis públics que van quedar suspesos durant el període d’Estat d’alarma (zona blava, escoles bressol municipals i complex esportiu de Puigverd). Votació: 13 vots a favor (Som de Castellar – PSC, Ciutadans) i 8 abstencions (ERC, Junts per Castellar, CUP).

Aprovar una addenda extraordinària al conveni subscrit amb Fundació Privada Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès. El consistori va aprovar l’aportació a la Fundació Obra Social Benèfica d’un ajut extraordinari de 400.000 euros.Votació: 19 vots a favor (Som de Castellar – PSC, ERC, CUP, Ciutadans) i 2 abstencions (Junts per Castellar).

Aprovació inicial de la segona modificació de l’Ordenança reguladora de l’edificació. Es deixen sense efecte els articles 27 a 38. Votació: 15 vots a favor (Som de Castellar – PSC, Junts per Castellar, Ciutadans) i 6 abstencions (ERC i CUP). A partir d’aquest punt es va absentar la regidora de la CUP per raons personals.

Moció del grup municipal JxC - per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació dels serveis de manteniment de les franges exteriors de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals. Aquesta moció va ser retirada de l’ordre del dia.

Moció del grup municipal Som de Castellar – PSC per reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió del fons europeus Next Generation EU. Votació: unanimitat.

Moció del grup municipal Som de Castellar-PSC per exigir el compliment de finançament cap als ens locals per part del Govern de la Generalitat. Votació: unanimitat.

Moció del grup municipal Som de Castellar - PSC - de suport al món local del teixit esportiu. Votació: 13 vots a favor (Som de Castellar – PSC, Ciutadans), 7 abstencions (ERC, Junts per Castellar).

Moció grup municipal d'ERC - augment de seguretat. Votació: 13 vots en contra (Som de Castellar – PSC, Ciutadans), 2 abstencions (Junts per Castellar), 5 vots a favor (ERC).

Moció del grup municipal d'ERC - Sostenibilitat recollida residus. Vots en contra: 13 vots en contra (Som de Castellar – PSC, Ciutadans), 7 vots a favor (ERC, Junts per Castellar).

Moció del grup municipal d'ERC - per integrar en una major rellevància al portal web de l’Ajuntament el SIAD, les polítiques de Feminisme i el Pla d’Igualtat de dones i homes a la vida local. Votació: 12 vots en contra (Som de Castellar – PSC), 8 vots a favor (ERC, Junts per Castellar, Ciutadans).

Moció del grup municipal d'ERC - per avançar en la igualtat de gènere incorporant més dones a la policia municipal.Votació: 12 vots en contra (Som de Castellar – PSC), 8 vots a favor (ERC, Junts per Castellar, Ciutadans).

Moció del grup municipal d’ERC de suport al poble sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara Occidental. Votació: unanimitat.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40