Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge de Castellar del Vallès

La sanitat, l’educació i la seguretat ciutadana són els temes que més importen al veïnat segons una enquesta ciutadana

Dijous 22 de juliol

La ciutadania valora amb un 8,3 sobre 10 el grau de satisfacció de viure a Castellar del Vallès

El serveis sanitaris, els serveis educatius i la seguretat ciutadana són els tres aspectes més importants per a la ciutadania de Castellar, segons indica l’Índex de Satisfacció Municipal de Castellar del Vallès, una enquesta realitzada pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL (GESOP) per encàrrec de l’Ajuntament.

La mostra, que es va prendre mitjançant un total de 401 entrevistes telefòniques entre els passats 14 i 18 de juny, indica que dos d’aquests temes, el serveis educatius i la seguretat ciutadana, es troben entre els millors valorats pel veïnat, amb un 7,8 i un 7,3 respectivament. En canvi, el serveis sanitaris reben una nota més discreta, que és un d’un 6,6.

Si es miren els resultats per sexe i franges d’edat s’observa que cada segment de la població posa èmfasi en alguns aspectes diferents. Les dones donen més importància als serveis sanitaris, els serveis educatius i el transport públic, mentre que els homes es decanten per la seguretat ciutadana, la convivència entre la gent i el trànsit.

D’altra banda, el transport públic, l’oferta d’oci i cultura, l’oferta esportiva i l’aparcament són els temes més assenyalats per tenir en compte per part del col·lectiu de 18 a 29 anys. Entre els 30 i els 44 anys i els 45 i els 59 anys, la seguretat ciutadana és el tema més important. També hi ha punts de coincidència entre la franja de 30 a 44 anys i la de 60 i més anys pel que fa a dues preocupacions: la neteja i el manteniment de parcs, places i espai públic. També cal destacar com a punt coincident de les franges de 45 a 59 anys i de 60 i més anys la importància que es dona els serveis a les persones.

Bona valoració dels serveis municipals

La ciutadania posa un 8,3 de nota mitjana a l’hora de valorar la satisfacció de viure a Castellar del Vallès. Aquest índex es troba per sobre del grau de satisfacció del conjunt de Catalunya (7,8) i dels municipis de 20.000 a 50.000 habitants (8,0). La valoració positiva és generalitzada entre tots els segments de la població castellarenca: destaquen per sobre de la mitjana les dones (que hi posen un 8,5) i les persones més grans (amb un 8,7). Cal destacar que un 46% de la població posa un excel·lent (un 9 o un 10) al grau de satisfacció de viure a Castellar, un 45% ho puntua amb un notable (7 o 8), un 7% hi posa un aprovat (un 5 o un 6) i tan sols un 2% valora el grau de satisfacció de viure a la vila per sota del 5.

Si ens fixem concretament en el nivell de satisfacció amb la gestió de l’Ajuntament, aquest arriba a una puntuació del 7, gairebé un punt per sobre de com ho valoren les persones residents en un municipis catalans de la mateixa dimensió i les del conjunt de Catalunya. Respecte la gestió de la COVID-19 que ha fet el consistori, la valoració dels castellarencs/ques és d’un 7,5, també per sobre de la mitjana.

Finalment, l’enquesta també inclou l’Índex de Satisfacció Municipal (ISMU), un indicador sintètic que resumeix la satisfacció declarada pels i les residents sobre un conjunt de 16 indicadors rellevants per a la vida de la localitat. L’ISMU de Castellar se situa en un 6,9, per sobre del dels municipis de la seva dimensió (6,7) i del total de Catalunya (6,6).

Entre els aspectes que generen més satisfacció entre els castellarencs i castellarenques són la convivència (8,1), els serveis educatius (7,8), els parcs, places i espais verds (7,6), l’oferta esportiva (7,3) i la seguretat ciutadana (7,3). Tots aquests indicadors es troben per sobre la valoració que es fa a les poblacions d’entre 20.000 i 50.000 habitants i al conjunt de Catalunya. En canvi els serveis sanitaris (6,6), el transport públic (6,5), el trànsit (6,1) i l’aparcament (5,0) són els únics aspectes que es valoren per sota.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40