Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

La campanya començarà l'11 de març.
La campanya començarà l'11 de març.

La Policia Local farà una campanya de control i prevenció d’infraccions relacionades amb la tinença d’animals

Dijous 29 de febrer

La campanya tindrà lloc a partir de l’11 de març i la duran a terme tant policies uniformats com policies de paisà

La Policia Local de Castellar del Vallès durà a terme a partir de l’11 de març una campanya de control i prevenció d’infraccions relacionades amb la tinença d’animals, amb l’objectiu de fer complir la normativa de la nova llei de benestar animal vigent des del setembre passat i de l’Ordenança reguladora de la protecció, tinença i venda d’animals.

Així, que es portin lligats els animals, que se’n recullin les defecacions, que els animals estiguin inscrits al cens municipal i que tinguin xip i placa identificativa seran les principals qüestions en què incidiran els agents, que patrullaran tant vestits amb uniforme com no uniformats.

Algunes d’aquestes infraccions, si se’n detecten, comportaran la tramitació immediata de la denúncia corresponent. És el cas, per exemple, de no recollir les deposicions. En d’altres situacions, com ara no complir l’obligació de tenir l’animal censat, amb xip i amb placa identificativa, s’aixecarà acta en què es farà constar que l’infractor disposa d’un termini de 72 hores per corregir la situació. Si no es fa, es tramitarà la denúncia. Cal tenir en compte que, sempre que sigui possible, es realitzaran comprovacions al registre censal d’animals de companyia de l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública i Comunitària.

Pel que fa als gossos potencialment perillosos, se’n demanarà la llicència municipal i el compliment dels requisits legals. Donades les característiques especials d’aquests gossos, qualsevol  incompliment de la normativa en aquest sentit implicarà la tramitació de denúncia i, si escau, el comís preventiu de l’animal.

Quant a la localització de la campanya, els agents prioritzaran determinades franges horàries i punts especialment conflictius, com ara places públiques i zones infantils, tant del nucli urbà com de les urbanitzacions.

Què diu la nova llei de benestar animal?

La Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, és vigent des del 29 de setembre de 2023. La norma regula els aspectes bàsics dels drets i obligacions amb els animals i té per objectiu és definir el marc normatiu que permeti assolir la màxima protecció dels drets i el benestar dels animals, inclosos en el seu àmbit d’aplicació. En aquest sentit, el que es pretén és, d’una banda, posar fi al maltractament i assolir l’abandonament zero d’animals, a l’hora que promoure’n l’adopció i la tinença responsable.

Una de les novetats que introdueix és que els gossos no podran deixar-se sols més d’un dia sense supervisió, mentre que la resta de mascotes no podran quedar-se soles més de tres dies consecutius. A més, no es poden deixar gossos i gats de manera sostinguda en terrasses, balcons, terrats, trasters, soterranis o patis, ni a l’interior d’un vehicle. Un altre punt a tenir en compte que és tampoc es podran deixar lligats a les portes d’un comerç sense la supervisió presencial de la persona responsable.

La llei també especifica que s’haurà d’evitar que els animals dipositin els excrements i l’orina en zones de pas com façanes, portes o entrades a establiments, i que els amos els hauran de retirar o netejar amb productes biodegradables.

D’altra banda, s'haurà d'identificar les mascotes, garantir-los assistència sanitària, controlar la seva reproducció, i recórrer a un etòleg quan el comportament dels animals generi problemes de convivència.

El contingut complet de la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, es pot consultar clicant aquest enllaç: https://www.boe.es/eli/es/l/2023/03/28/7/dof/spa/pdf.

Val a dir que algunes de les mesures incloses a la nova llei ja estan recollides a l’Ordenança reguladora de la protecció, tinença i venda d’animals i, per tant, ja s’apliquen des de fa uns anys a la vila.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40