Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Document Únic de Protecció Civil Municipal

Document Únic de Protecció Civil Municipal

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Atès que Castellar del Vallès és una població afectada per riscos objecte de plans Territorials com el PROCICAT, o especials, com ara el INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT, RADCAT, PLASEQCAT i TRANSCAT, i d’acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n’és la base. Tot i això el municipi també es troba afectat per riscos territorials detallats al llarg del present document.

El present pla haurà de ser revisat cada 4 anys des de la seva aprovació de la corporació municipal i la seva homologació per part de la Comissió de Protecció civil de Catalunya. Així mateix s’haurà de revisar sempre que hi hagin canvis substancials en algun dels aspectes considerats al pla. Les actualitzacions del pla es portaran a terme sempre que hi hagin canvis en les persones o dades de contacte que figurin al pla, una vegada aquestes aprovades per la corporació municipal es suficient una comunicació a la direcció general competent en matèria de protecció civil.

La cartografia del DUPROCIM es pot consultar a la plataforma SITMUN de la Diputació de Barcelona.

 

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40