Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Òrgans de participació

Consell de Cultura

Castellar del Vallès té una important activitat cultural, promoguda des dels diversos àmbits i agents que treballen en aquest camp a tot el municipi.  La cultura en una societat, en aquest cas Castellar, es basa en la relació de les persones i en la construcció d'un imaginari col·lectiu que permet a tothom saber com actuar dins el seu entorn. En conseqüència la cultura serveix per donar cohesió, generant una identitat comuna en una societat cada cop més complex, diversa i canviant. La importància d'aquesta activitat i l'extens teixit associatiu porten a ampliar els canals de participació i d'informació en les polítiques culturals. Aquestes consideracions han fet que el Consistori hagi coincidit en la conveniència de crear un organisme de caràcter consultiu i participatiu, en el que es pot conèixer, valorar i participar en l'activitat cultural de Castellar del Vallès i que dota el poble d'un lloc de trobada de la vida cultural.

La última reunió del Consell ha estat el 24 d'abril de 2017.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40