Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Calendari fiscal

Calendari fiscal 2020

 • 2 de març a 4 de maig de 2020:
  Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (no domiciliats)
 • 4 de maig de 2020:
  Impost sobre Béns Immobles Urbans 1a fracció (domiciliats)
  Taxa per Recollida de Residus 1a fracció (domiciliats)
  Taxa per Recollida de Residus Comercials 1a fracció (domiciliats)
 • 4 de maig a 6 de juliol de 2020:
  Impost sobre Béns Immobles Urbans (no domiciliats)
  Taxa per Recollida de Residus (no domiciliats)
  Taxa per Recollida de Residus Comercials (no domiciliats)
  Taxa per Entrada de Vehicles-guals.
 • 1 de juliol de 2020:
  Impost sobre Béns Immobles Urbans 2a fracció (domiciliats)
  Taxa per Recollida de Residus 2a fracció (domiciliats)
  Taxa per Recollida de Residus Comercials 2a fracció (domiciliats)
 • 1 de setembre de 2020:
  Impost sobre Béns Immobles Urbans 3a fracció (domiciliats)
  Taxa per Recollida de Residus 3a fracció (domiciliats)
  Taxa per Recollida de Residus Comercials 3a fracció (domiciliats)
 • 4 de setembre a 5 de novembre de 2020:
  Impost sobre Béns Immobles Rústics construïts
  Impost sobre Béns Immobles Rústics
 • 18 de setembre a 18 de novembre de 2020:
  Impost sobre les activitats econòmiques.
 • 25 de setembre a 26 de novembre de 2020:
  Taxa prevenció incendis forestals.
 • 2 de novembre de 2020:
  Impost sobre Béns Immobles Urbans 4a fracció (domiciliats)
  Taxa per Recollida de Residus 4a fracció (domiciliats)
  Taxa per Recollida de Residus Comercials 4a fracció (domiciliats)

El pagament d'impostos, taxes i preus públics s'ha de fer efectiu pels mitjans següents:

 • A les entitats bancàries col·laboradores de l’ORGT
 • Als webs de banca electrònica de les principals entitats
 • Als caixers automàtics equipats amb lector de codi de barres
 • Envia
 • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40