Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Òrgans de participació

Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica

La Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica de Castellar del Vallès és un òrgan consultiu de confluència de la participació ciutadana, creat de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb la voluntat de potenciar la participació de les entitats, agents socials i de la ciutadania en els àmbits d'activitat pública municipal que afectin l’Ocupació i la Promoció Econòmica de la vila.

La última reunió de la Mesa ha estat el 19 de juliol de 2017.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40