Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Expedients aprovats

Pla parcial d'ampliació d'Els Fruiters

El Pla Parcial d'ampliació d'Els Fruiters té per objectiu el desenvolupament de les determinacions que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal preveu en aquest sector, qualificant el sòl en zones, subzones i sistemes locals, regulant els usos i les edificacions i ordenant els volums i senyalant alineacions i rasants. A més, estableix les condicions de gestió que permeten les cessions dels sòls de destí públic i el 10% de l'aprofitament mitjà i la configuració de les parcel·les susceptibles d'edificació privada, així com l'execució de les obres d'urbanització previstes mitjançant el projecte d'urbanització.

  • Aprovació definitiva: acord de la CTUB de data 26 de juliol de 2006
  • Conformitat del text refós: acord de la CTUB de data 25 de gener de 2007

Més informació

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40