Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Projecte d'habitatge públic a l'antiga fàbrica Playtex

Projecte d’habitatge públic a l’antiga fàbrica Playtex

L’Ajuntament de Castellar, en col·laboració amb Incasòl, està treballant en el desenvolupament d’una promoció d’habitatges de titularitat pública a l’antiga fàbrica de la Playtex. L’objectiu principal és garantir el dret a l’habitatge que té la ciutadania generant una oferta pública que, per una banda, faciliti l’emancipació del jovent al municipi, i per l’altra, que doni resposta a la important necessitat detectada d’habitatge a preus més assequibles.

Els anys 2022 i 2023 es va dur a terme un procés de participació a través de tallers temàtics per tal que els veïns i veïnes de Castellar donessin la seva opinió i formulés propostes.

Calendari:

 • Fase 1: Presentació del nou projecte de vivendes d'habitatges de lloguer a l'antiga fàbrica de la Playtex (28/03/2022 - 25/04/2022): La presentació del nou projecte dels habitatges de lloguer es va fer a la Sala d'Actes d'El Mirador al llarg de sis sessions els dies 28 i 30 de març i 5, 6, 20 i 25 d'abril. Van ser sessions obertes a tota la ciutadania prèvia sol·licitud d'assistència a través d'un formulari obert al web municipal.

  En aquestes sessions d'una duració de dues hores aproximadament, van haver-hi exposicions per part dels tècnics de l'Ajuntament i posteriorment es va donar torn de paraula perquè els ciutadans aportessin els seus dubtes envers el nou Projecte.

 • Fase 2: Període d'inscripció als tallers participatius (04/05/2022 - 16/05/2022): Després del període de presentació del nou Projecte de la Playtex i perquè els ciutadans poguessin aportar les seves propostes i debatre-les conjuntament, es va obrir un formulari al web on la ciutadania es podia incriure als 4 diferents tallers més significatius (d'espai, de mobilitat, d'equipaments i d'accés a l'habitatge). Aquests tallers es van fer els dies 23, 25 i 30 de maig i l'1 de juny a la Sala Vall d'Areny i van comptar amb el suport dels técnics on es van tractar aspectes puntuals que afecten al nou projecte d'habitatges on la ciutadania podia participar-hi activament. Els temes a tractar en aquests tallers van ser els que la ciutadania va mostrar més interès al llarg de la presentació del nou Projecte: Mobilitat, d'Espais, d'Equipaments públics i de Criteris Arquitectònics i d'Adjudicació dels habitatges. L'objectiu d'aquests tallers és que la població puguès participar-hi activament en aquest Projecte amb el suport dels técnics.
 • Fase 3: La mobilitat entorn el projecte d'habitatge públic a la Playtex (23/05/2022): Aquesta sessió tractarà de la previsió de vials de l'antiga fàbrica Playtex i s'exposaran els reptes a nivell de mobilitat pel que fa a l'accès a Castellar des de Sabadell, tenint en compte el tram de la carretera que es podria pacificar.
 • Fase 4: Taller: L'encaix del projecte d'habitatge públic i dels espais públics vinculats al municipi (25/05/2022): Dins aquesta sessió s'explicarà com es relaciona tot l'espai nou que es generarà amb el conjunt del municipi, tenint en compte el relligament de la trama urbana, la creació d'un espai públic de referència al barri de Can carner, així com les característiques que podria tenir aquest espai.
 • Fase 5: Taller: Usos i funcions que pot acollir l'espai destinat a equipaments (30/05/2022): Es farà una explicació de l'espai d'equipament disponible i les seves característiques, a més a més, es posarà de relleu quin és el mapa d'equipaments actual i quines necessitats podria cobrir l'espai d'equipaments per obrir a debat la qüestió.
 • Fase 6: Criteris arquitectònics dels habitatges i eficiència energètica (01/06/2022): En aquest taller es tractaran les característiques dels habitatges públics, els mecanismes d'adjudicació i a les persones destinatàries a qui s'adrecen. Es farà èmfasi en els criteris energètics dels habitatges i es valorarà, entre d'altres, la possibilitat d'incorporar sistemes d'energia renovable a l'àmbit (equipaments, zona verda...)
 • Fase 7: Publicació de les aportacions ciutadanes als tallers participatius de la Playtex (18/07/2022): Durant els mesos de maig i juny es van realitzar quatre tallers participatius (de mobilitat, d'espai públic, d'equipaments i d'accés a l'habitatge públic) on la ciutadania va fer propostes relatives a cadascún dels temes específics de cada taller i que es detallen al document annex.
 • Fase 8: Sol·licitud d'inscripció a la llista d'interessats en els habitatges de lloguer de l'antiga Playtex (16/01/2023): Del 16 de gener al 15 de febrer es van obrir inscripcions a una llista per identificar el volum i perfil de persones interessades a viure a la futura promoció d’habitatges públics de la Playtex que es preveu que es pugui enllestir a partir de 2025.

  Els resultats s’analitzaran per part dels serveis tècnics municipals, es traslladaran a la Generalitat i serviran per determinar les característiques dels habitatges i les bases d’adjudicació. Les persones inscrites en aquesta llista s’incorporaran a una base de dades per rebre informació relacionada amb la promoció d’habitatge públic a la zona de la Playtex. Qui es va poder inscriure? Persones majors de 18 anys i empadronades a Castellar durant un període mínim de tres anys (és a dir, que faci tres anys o més que resideixen a Castellar o que històricament hi hagin residit tres anys o més).

 
 

 

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40