Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Pla sectorial d'acció

II Pla Local d'Igualtat de Gènere de Castellar del Vallès 2024-2027

L’Ajuntament de Castellar del Vallès té el compromís ferm de promoure la igualtat efectiva entre dones i homes i el respecte a la diversitat afectiva i sexual al municipi.

La igualtat de gènere és un principi fonamental per a la convivència democràtica dels municipis. Implica el reconeixement dels drets humans de totes les persones sense discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Així mateix, requereix l'eliminació de les desigualtats estructurals que afecten les dones i els col·lectius LGBTI en tots els àmbits de la vida social, econòmica, cultural i política.

El II Pla Local d’Igualtat de Gènere es posa en marxa amb l’objectiu de continuar donant resposta al compromís d’impulsar un municipi igualitari i lliure de violència masclista. Aquest Pla defineix els compromisos d’actuació en matèria d’igualtat d’oportunitats de dones i homes al municipi de Castellar del Vallès pels anys 2024-2027.

El Pla s’elabora per què sigui un instrument que articuli les grans línies d’actuació pel que fa a les polítiques municipals; per tant ha de ser un document marc, mesurable en el temps a través del desglòs de les actuacions i el més eficient possible. D’altra banda, també implica una eina per l’aplicació de la perspectiva feminista a la política municipal, la qual afecta al conjunt de la població.

A l’actualitat dones i homes encara no gaudeixen de les mateixes oportunitats en molts àmbits. Les administracions han d’actuar a través de la realització d’anàlisis que permetin conèixer l’impacte de gènere de les accions dutes a terme per poder impulsar polítiques que portin a assolir la igualtat legal.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40