Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Continguts

Tipus de tràmits d'intervenció urbanística municipal (ORPIME)

 

Tipus de tramitació establerts per l'Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl (ORPIME)

A) Actes subjectes a LLICÈNCIA URBANÍSTICA

1-LU.EO - Llicència urbanística per a l'execució d'obres i canvis d'ús a residencial

2-LU.PH Constitució règim propietat horitzontal

3-LU.OP Primera utilització i ocupació parcial

4-LU.PU Llicència de parcel·lació urbanística

5-LU.UOP Obres i usos provisionals

6-LU.SNU-PAE Obres Sòl No Urbanitzable amb PAE

6-LU.SNUObres Sòl No Urbanitzable sense PAE ni CTU

6-LU.SNU-CTU Obres Sòl No Urbanitzable amb CTU

6-LU.SNU-RAMObres Sòl No Urbanitzable est. ramader

B) Actes subjectes a COMUNICACIÓ PRÈVIA

1-CP.EO.I - Comunicació prèvia per a l'execució d'obres i canvis d'ús no residencial (Amb intervenció de tècnic competent)

1-CP.EO.II - Comunicació prèvia per a l'execució d'obres i canvis d'ús no residencial (Sense intervenció de tècnic competent)

2-CP.OP - Comunicació prèvia per a la primera utilització i ocupació dels edificis i construccions i devolució d'aval

3-CP.AT(3.1) Formalització operacions jurídiques

3-CP.AT(3.2) Modificacions no substancials

3-CP.AT(3.3/4/5) Trans.Desist.Renún.Canvi direc.

3-CP.AT (3.6/3.7) - Comunicació prèvia pròrroga o ampliació de termini

Actes no subjectes a intervenció municipal

No estan subjectes al règim de llicència urbanística ni de comunicació prèvia els actes definits a l'ANNEX II.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40